Εγγύηση ποιότητας

H ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ποιότητα της διατροφής μας. Εμείς στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος έχουμε έντονη την αίσθηση αυτής της ευθύνης, καθώς ζυμώνουμε ψωμί, το πιο βασικό κομμάτι της διατροφής όλων μας.

Το μεράκι μας είναι αποκλειστικά και μόνο η ποιότητα σε όλα της τα επίπεδα. Η επιλογή των υλικών μας, οι υποδομές μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και το τελικό προϊόν υποδηλώνουν αυτό μας το μέλημα.

Ο μονιμότερος στόχος όμως είναι η συνεχής βελτίωση μας καθώς και η διαρκής ικανοποίηση των δικών σας αναγκών. Όλες οι επιλογές της εταιρείας και η εφαρμογή τους στρέφονται γύρω από αυτό το στόχο και ως ανταμοιβή έρχεται, πάντοτε, η αγάπη και η εμπιστοσύνη σας.

Όλα τα ανωτέρω προϋποθέτουν την εφαρμογή ποιότητας αλλά και την προδιαγράφουν.

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος χορηγεί όλους τους αναγκαίους πόρους για την τήρηση αυστηρά υψηλών προδιαγραφών, που συνοδεύονται από τη διενέργεια συνεχών και αυστηρών ελέγχων από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας και εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001: 2008,  ISO 22000:2005, &  BRC.

 

ISO_9001_2008         ISO-22000_img               BRC-Food-Certificated-Col