Ο παιδίατρος είναι πάντα εκείνος, που σας συμβουλεύει για τη διατροφή του παιδιού σας. Η δική μας γνώμη είναι πως όχι, καθώς είναι νωρίς.