Βλέπουμε και διαβάζουμε προσεκτικά οτιδήποτε σχετικό αναγράφεται πάνω στη συσκευασία, σχετικά με την αποθήκευση των τροφίμων. Κάθε τρόφιμο θέλει ιδιαίτερη φροντίδα και αυτό το γνωρίζει καλύτερα εκείνος, που το παρήγαγε. Εφόσον διαθέτει περισσότερη γνώση & εμπειρία, έχει παράλληλα και την υποχρέωση να μας παρέχει και τις πιο κατάλληλες οδηγίες για την αποθήκευσή του. Οπότε, για κάθε προϊόν μας ξεχωριστά  αναγράφεται πάνω στη συσκευασία ο τρόπος αποθήκευσης του αντίστοιχου προϊόντος.