Όλες οι πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται αναγράφονται πάνω στη συσκευασία. Ο καταναλωτής έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει τι τρώει.